Belugia

I Falkenberg finns en restaurang som tidigt insåg värdet med att inte bara sluta upp med rkontanter, de tycker även att plastkortet är en föråldrad företeelse som inte bidrar med något positivt i verksamheten. Sen starten i maj 2017 har man haft en tydlig strategi att digitalisera sin verksamhet och det första årets samarbete med oss på Intreat har inneburit att 85% av alla transaktioner i restaurangen har gått genom Belugias alldeles egna app. Belugia har under perioden i snitt haft 1,5 heltidsanställd mindre än vad de hade behövt i vanliga fall. Det är en rejäl kostnadsbesparing, dmed en bibehållen servicegrad mot restaurangens gäster.  Genom att använda appen har Belugia har serverat lunch reden från start något som många restaurangägare drar sig idag för att f det är svårt att få den lönsam under lunch-.t.

Cases

Fredo's PizzagastronomiaMobile order app

Gnarly BurgerMobile order app

BelugiaMobile order app